یک هنرمندساعت سازفردوسی توانسته باقطعات دورریزساعت مچی هنرخودرابه شکل موتوردراندازه25*10سانت به معرض دیدعلاقه مندان بگذاردایشان باسابقه طولانی دراین حرفه مشغول به کارهستند که علاوه براین به ساخت برخی لوازم ووسایل موردعلاقه دیگرهم پرداخته است.

جهت خریدودیدن موتورهای زیبای ساعتی به فروشگاه دهکده هنرفردوس بروید.